Doanh nghiệp kê khai thuế điện tử có được nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy không?

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015
Tags: , , , ,

Liên hệ

0962.268.862

0962720000

THÔNG BÁO!BKAV cung cấp cả phầm mềm BHXH và hóa đơn điện tử giá rẻ. Đăng ký ngay(chi tiết)