Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget


Khai báo Hải Quan điện tử

Khai hải quan điện tử là việc doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan thông qua phần mềm kê khai hải quan trên mạng internet, dữ liệu tờ khai hải quan sẽ được gửi lên cơ quan hải quan thông qua môi trường internet mà không phải tới tận nơi. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, ra quyết định (cấp số, trả kết quả phân luồng…) được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan do Tổng cục hải quan xây dựng.

Để thực hiện việc khai hải quan điện tử, doanh nghiệp phải có chữ ký số. Chữ ký số của doanh nghiệp là thông tin xác định doanh nghiệp đi kèm theo tờ khai điện tử, về mặt pháp lý, chữ ký số có tính pháp lý như chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp trên tờ khai giấy.

Trong việc áp dụng chữ ký số khai hải quan điện tử, tại điểm 2, Điều 7 Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính quy định: “Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải sử dụng chữ ký số. Trường hợp chưa có chữ ký số được sử dụng tài khoản truy nhập Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử và chịu trách nhiệm về các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật”.

Khai hai quan dien tu voi Bkav CA
Trình tự thủ tục hải quan điện tử
Để hỗ trợ tốt hơn nữa cho các Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan đã triển khai áp dụng Chữ ký số trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Việc áp dụng Chữ ký số khi kê khai hải quan điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích:
Đảm bảo tiện lợi, an toàn, bảo mật cho người khai hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử; các dữ liệu truyền đến cơ quan hải quan không bị sửa đổi do đã được mã hóa.
Đảm bảo tính pháp lý cao đối với các dữ liệu điện tử truyền đến cơ quan hải quan, không cần đóng dấu và ký chữ ký tay. Ngoài ra với chữ ký số doanh nghiệp có thể ký các email, văn bản gửi lên Tổng Cục Hải Quan và các giao dịch dân sự khác.

Thông tin tư vấn, liên hệ:
Tư vấn: 0962.268.862
Email: dangky@bkav-ca.com.vn

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền