Báo giá chữ ký số BkavCA


Kính gửi Quý khách hàng !

Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách báo giá dịch vụ chữ ký số BKAV như sau:

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

GÓI DỊCH VỤ
1 NĂM
2 NĂM
3 NĂM
Giá niêm yết
1.825.000
2.744.000
3.109.000
Khuyến mại

300.000
600.000
Thanh toán
1.825.000
2.444.000
2.509.000
Hóa đơn BKAV xuất
1.825.000
2.744.000
3.109.000DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN

GÓI DỊCH VỤ
1 NĂM
2 NĂM
3 NĂM
Giá niêm yết
1.235.000
2.115.000
2.909.000
Khuyến mại
300.000
500.000
Thanh toán
1.235.000
1.815.000
2.409.000
Hóa đơn BKAV xuất
1.275.000
2.194.000
2.909.000


(hóa đơn và hợp đồng của BKAVCA, xuất nguyên giá)

Đăng ký dịch vụ 03 năm được miễn phí thiết bị USB Token !


Hotline: 0912348816

Xem thêm:
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền