Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Để cài đặt ứng dụng đọc file XML iTaxviewer, vui lòng thực hiện các bước như sau:

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 1: Tải ứng dụng iTaxviewer tại địa chỉ sau : tải về máy tính 
Sau khi tải về máy tính sẽ hiển thị biểu tượng như sau: 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 2: Chạy chương trình bằng file iTaxViewer1.0_setup.exe, màn hình xuất hiện như sau: click “Next” để tiếp tục cài đặt 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 3: Chọn “Next” để tiếp tục 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 4: Chọn “Next” để tiếp tục 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 5: Lựa chọn như hình bên dưới và chọn “Next” để tiếp tục 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 6: Click “Install” để tiếp tục cài đặt 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 7: Nhấn nút "Finish" để kết thúc quá trình cài đặt:

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền