Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget


Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Để cài đặt ứng dụng đọc file XML iTaxviewer, vui lòng thực hiện các bước như sau:

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 1: Tải ứng dụng iTaxviewer tại địa chỉ sau : tải về máy tính 
Sau khi tải về máy tính sẽ hiển thị biểu tượng như sau: 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 2: Chạy chương trình bằng file iTaxViewer1.0_setup.exe, màn hình xuất hiện như sau: click “Next” để tiếp tục cài đặt 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 3: Chọn “Next” để tiếp tục 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 4: Chọn “Next” để tiếp tục 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 5: Lựa chọn như hình bên dưới và chọn “Next” để tiếp tục 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 6: Click “Install” để tiếp tục cài đặt 

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1

Bước 7: Nhấn nút "Finish" để kết thúc quá trình cài đặt:

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng XML iTaxViewer 1.0.1x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền