Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget


Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2015 mới nhất

Kể từ ngày 01/01/2014 theo Điều 15 Thông tư Số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ cụ thể như sau: 

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2015

1. Hoá đơn, chứng từ: 

- Là hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ, hợp lý. Chi tiết các bạn xem tại đây: Phân biệt hóa đơn hợp pháp và hóa đơn bất hợp pháp 

2. Những hóa đơn có giá trị > 20 triệu, phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (tức là chuyển từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán, là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế). 

- Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị > 20 triệu, DN căn cứ vào hợp đồng, hoá đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, và ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê mua vào. 

- Trường hợp thời hạn thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31/12 : 

+ Nếu chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng hoặc trước ngày 31/12 mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì DN vẫn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

+ Nếu đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31/12 nhưng không có chứng từ thanh toán thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. DN phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

– Khi nào thanh toán qua ngân hàng, thì kê khai điểu chỉnh tăng. 

Ví dụ: Trong năm 2014, Công ty A có các hóa đơn GTGT mua hàng theo hợp đồng trả chậm như sau: 

- Hóa đơn GTGT mua hàng tháng 3/2014, thời hạn thanh toán là ngày 20/9/2014. 
- Hóa đơn GTGT mua hàng tháng 4/2014, thời hạn thanh toán là ngày 20/10/2014. 
- Hóa đơn GTGT mua hàng tháng 5/2014, thời hạn thanh toán là ngày 20/11/2014. 
- Hóa đơn GTGT mua hàng tháng 6/2014, thời hạn thanh toán là ngày 20/12/2014. 

Công ty A đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khi nhận được hóa đơn GTGT mua hàng. 

- Nhưng đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31/12/2014, Công ty A vẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì trong kỳ kê khai thuế tháng 12/2014, Công ty kê khai điều chỉnh giảm cho tất cả 4 hóa đơn GTGT mua hàng nói trên. 

- Khi nào thanh toán (có chứng từ thanh toán) thì Công ty lại kê khai điều chỉnh tăng 

3. Các trường hợp khác cần chú ý: 

- Nếu mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị < 20.000.000 nhưng mua nhiều lần trong cùng 1 ngày có tổng giá trị > 20.000.000 thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT. 

- Nếu mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi cho những DN không phải kinh doanh vận tải, hành khách du lịch mà có giá trị > 1,6 tỷ: Các bạn chỉ được khấu trừ thuế GTGT phần 1,6 tỷ trở xuống mà phần vượt trội không được khấu trừ. 

- Đối với những hoá đơn có thu phí, lệ phí: Chỉ kê khai phần chịu thuế, còn phần phí, lệ phí không chịu thuế các bạn loại phần tiền đó ra. 

- Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: 

+ Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, 

+ Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền 

+ Hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng.
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền