Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget


Một số quy định mới về thuế

Luật Quản lý thuế năm 2019 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020 có một số quy định mới như sau:

- Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (theo quy định hiện hành, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc).

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế (hiện hành là 10 ngày làm việc). Trường hợp cấp lại do bị mất, rách, nát, cháy thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (hiện hành là 5 ngày làm việc).

- Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Luật hóa quy định về hóa đơn điện tử.

- Thêm trường hợp được gia hạn nộp thuế.

Chủ xe trả chi phí gắn thẻ đầu cuối lần đầu từ ngày 31-12-2021 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/ 2020/QĐ-TTg quy định về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, việc chi trả chi phí gắn thẻ đầu cuối trên phương tiện giao thông đường bộ được quy định như sau:

- Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31-12-2021.

- Từ ngày 31-12-2021 trở đi, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

(Hiện hành quy định chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên).

Quyết định 19/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2020 và thay thế Quyết định 07/2017/QĐ-TTg ngày 27-3-2017.

Theo Hanoimoi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền